Anayurt Gazetesi
SİYASET TÜRKİYE EKONOMİ DÜNYA SPOR MAGAZİN KÜLTÜR-SANAT FOTO GALERİ WEB TV YAZARLAR
Whatsapp İhbar Hattı
11 Şubat 2020 Salı - 15:30

Asya’dan Avrupa’ya Türk Tarihi

Asya ve Avrupa Türkleri’ni araştıran siyaset bilimci Erkan Hacıfazlıoğlu ile Asya’dan Avrupa’ya Türk tarihini ve kitaplarını konuştuk.

Asya’dan Avrupa’ya Türk Tarihi
Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Google+'da Paylaş Haberi Yazdır Arkadaşına Gönder Metni küçült Metni büyüt

Ezgi BARDAK

ANKARA (Anayurt) - Siyaset Bilimci Erkan Hacıfazlıoğlu uzun yılların çalışması sonucu iki kitap birden çıkardı. Bu kitaplarda Asya ve Avrupa Türkleri ile Bulgarlar ve Macarların Türklüğü konusu da ele alındı

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Rize’de doğdum. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı ise yine aynı üniversitede Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında yaparak ‘Siyaset Bilimi Uzmanı’ unvanını aldım. Daha sonra aynı üniversitenin Yönetim Bilimi kürsüsünde doktora derslerini tamamladım. Halen Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda Başmüfettiş olarak görev yapmaktayım.

 Böyle bir çalışma yapmanızdaki amacınız neydi?

Erkan Hacıfazlıoğlu: Bu alanda çok az çalışma var. Bu çalışmalar da çok eski tarihli. Türk tarihinin köklerini bilmeden bugünü anlayamayız. Bu kadar büyük bir milletin parçası olmamıza rağmen tarihimizin köklerini anlayabilecek kitapların olmaması beni bu çalışmaya sevk etti. Yaklaşık on yıldır böyle bu kitap yazma işi ile uğraşmaktaydım. Nihayetinde de Ankara’nın önemli yayıncılarından olan Altınordu’dan kitaplarımız raflardaki yerini aldı.

 Kitaplarınızı büyük bir zevkle okudum. O kadar sürükleyiciydi ki, elimden bırakamadım. Hatta ‘Asya Türk-Hun İmparatorluğu kitabınızla ilgili bir yazı da yazdım. Ama sizden ‘Asya Türk-Hun  kitabınızın içeriği ile ilgili bilgi vermenizi isterim. 

Kitapta Türklerin Kökeni, Çin Seddi, Mete Han ve Diğer Hun Hükümdarlar kronolojik bir sıra ile incelenmiştir.

Kitabın içeriğinde şu konular yer almaktadır: Türk adının Hz. Nuh ile olan bağlantısı; Türkçülük ve Turan ideolojisi; Avrupa medeniyetinin kurucusu olan Etrükslerin Türklük’le olan bağlantısı;Türk soyundan bir kol olan Asya Hunları ile Ak Hunlar’ın kronolojik tarihi; Mete’nin icat ettiği ıslık çıkaran ok ile babası Teoman’a karşı yaptığı darbe; Mete’nin kurduğu askeri teşkilat; Çin’in Türklere on yıllarca verdiği vergi; Çin Seddi’nin yapılması; Türklerin birliği bozulduğunda aksaçlıların yönetime el koyması; Fergana’nın kan terleyen atlarının sırrı; Ak Hun sikkelerinde bulunan ay-yıldızın anlamı; Türklerin inanç dünyaları, asker kişilikleri, aile bağları, beslenme alışkanlıkları, dilleri, yazıları, meclisleri, takvimleri, adalet anlayışları, savaş aletleri, müzikleri, sporları, giyimleri,   cenaze törenleri, kurt efsanesi...

Velhasıl, Türklerin hükmettikleri imparatorlukların tüm etki alanı, yakın geçmişle de bağlantılar kurularak, sade ve bilimsel bir metotla okuyucuya sunulmuştur.

 Bu kitabınızla ilgili en ilginç gördüğünüz birkaç konudan bize bahseder misiniz?

Öncelikle dünyada iki büyük millet olduğunu söyleyeyim. Bunlardan biri Türk Milleti diğeri ise Çin Milleti’dir. Türkler Kore’den Adriyatik Denizi’ne kadar onlarca devlet kurmuş bir millettir. Çinliler ise bulundukları coğrafyadan hiç dışarı çıkma cesaretini gösterememiş bir millettir.

Kaşgarlı Mahmud, “At Türk’ün kanadıdır” şeklinde güzel bir söz söylemiş. Türk atları tarih boyunca övgüye mazhar olmuştur. Bunun sebebi ise Türk’ün atı ilk ehlileştiren bir millet olması ve ata binmedeki maharetidir. Bir Türk askeri, at dörtnala giderken dört bir yana ok atabilme becerisiyle savaş alanında adını yazdıran bir millettin ferdidir.

Türk ordusu daimi bir ordudur. Herkes savaşçıdır. Yani ‘Her Türk asker doğar.’ Bu konuda ünlü Türkolog Jean Paul Roux şu anlamlı tespitte bulunmuştur: “Türklerde herkes savaşa isteyerek katılır. Ordu ayağa kalkmış bir halk, yürüyen bir ulustur. Kadınları da gerektiğinde savaşırlar, ki bu Yunanlıları dehşete düşürmüştür.”

Bu tür birçok hikâye kitabımızda yerini almıştır.

 İkinci kitabınız olan Avrupa Türk-Hun İmparatorluğu ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu kitapta Avrupa Hunları’nın Kökeni, Kavimler Göçü, Attila, Bulgarlar ve Macarların Türklüğü kronolojik bir sıra ile incelenmiştir. Avrupa Hunları meşhur Attila’nın tarihidir.

Kitabın içeriğinde şu konular yer almaktadır: Hunların Asya’dan Avrupa’ya hareketleri ile birlikte kavimler göçünün başlaması; Hun lider Uldız’ın “güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethederim” sözünün anlamı; Attila’nın at sırtında Bizanslılara barış şartlarını yazdırması; Bizans’ın Attila’ya suikast planı; Katalaunum Savaşı’nda kurulan cenaze ateşinin anlamı; Attila’ya Tanrı’nın Kırbacı adının verilmesi; Papa I. Leon’un Attila’dan barışı dilenmesi; Bulgarlar ve Macarların Türklüğü; Yahudilik ve Hristiyanlık inanışında yer alan Yecüc Mecüc kavmi; Almanya, Fransa, İtalya ve başka birçok Avrupa ülkesinde destan, masal ve hikâyelerde var olan Türk korkusu; Avrupa Hunları’nın karakteristik özellikleri, dili, dini, savaş aletleri, beslenme kültürü, eğlenceleri ve giyimleri gibi uygarlıkları -yakın çağ tarihinin önemli olayları ile karşılaştırılarak- sade ve bilimsel bir metotla okuyucuya sunulmuştur.

 Bu kitabınızla ilgili en ilginç gördüğünüz birkaç konudan bize bahseder misiniz?

Avrupa Hunları’nın devletleri çok kısa ömürlü olmuş. Milattan sonra 375’te tarih sahnesine çıkan Avrupa Hunları Attila’nın 454’te ölümü ile birlikte dağılmışlardır. Bunun sonucu Bulgarlar ve Macarlar tarih sahnesine çıkmıştır.

Avrupa Hunları’nda Attila günümüze kadar gelen kahramanlıkları ile bilinen büyük bir hükümdardır. Attila, Bizans seferi ile ilk kez İstanbul’u batıdan gelip kuşatan komutan olarak tarihe adını yazdırmıştır. Yani Fatih Sultan Mehmet’ten bin yıl önce İstanbul yine bir Türk hükümdar tarafından kuşatılmıştır. Attila Bizans’ı vergiye bağlayarak geri çekilmiştir.

Attila’nın en büyük özelliği itaat edene saldırmamaktı. Attila bir  zafer elde ettiğinde kibirlenmez, övünmezdi. Yine Kaşgarlı Mahmud, Türk’ün özelliklerini sayarken şöyle der: “Türk’te kibirlenme ve övünme yoktur. Türk büyük kahramanlıklar yaptığı zaman, bir fevkaladelik yaptığından habersiz gibi görünür.”

Erkan Bey, Bulgarlar ile Macarların Türklüğü konusunda neler söylemek istersiniz?

Türk tarihi ile ilgili en büyük Türkologlar; Fransız, Macar, Alman ve Ruslar’dır. Yani Türk tarihine yabancılar büyük ilgi duymaktadır. Bunun sebebi de dünyanın kadim milleti olmamızdan ötürüdür.

Attila’nın ölümünden sonra Orta Avrupa’dan ayrılan Hun kütleleri Karadeniz kıyısında başka Türk kütlelerle [Oğurlarla] karışmıştır. Bu karışımdan oluşan topluluk ‘Bulgar’ diye anılmaya başlamıştır. ‘Bulgar’ kelimesi ‘bulgamak’ yani ‘karışmak’ kelimesine karşılık gelir. Meşhur Türkolog Gyula Nemeth Tonyukuk Kitabesi’nde geçen  ‘bulganç’ kelimesinin ‘karışmak’ olduğunu söyler.

Macarların Türklüğü konusunda ise meşhur Macar Türkolog Laszlo Rasonyi şöyle der: “Macarların esas nüvesini Türkler ile birlikte, Türkler ile en eski çağlardan beri bağı olan Fin-Ogırlar oluşturur. Daha basit bir ifade ile, Türkler Macarların babası Fin-Ugurlar ise anasıdır” der.

Bu sözün üstüne bizim bir şeyler dememiz de doğru olmaz.

 Başka  çalışmalarınız olup olmadığını da öğrenmek isteriz.

Türk tarihi bir bütündür. Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’ni bile yazmak için en eski Türk tarihi bilinmelidir. Bunun için Hunlardan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar olan tarihimizin büyük bir kısmını okumaktayım ve yazmaktayım. İleriki tarihlerde Gök Türkler, Uygurlar, Selçuklular konusunda da kitaplar çıkarmak  arzusundayım.

Ancak çok yakın bir zamanda Türk Milleti’nin başına büyük belalar açan ‘Haşhaşi Tarikatı’ ile ilgili akademik bir çalışmamız yine Altınordu Yayınları’ndan çıkacak.  Bu kitapta; Hasan Sabbah’ın ortaya koyduğu doktrin ve Selçuklu İmparatorluğu’nun başına bela olması çok ilgi çekici anekdotlarla anlattım. Kitabın çok özgün yanı olduğu inancındayım.

Anayurt Gazetesi: Okuyucular kitapları nasıl temin edebilir?

İnternet üzerinden satış yapan sitelerde mevcuttur [www.kitapyurdu.com, www.idefix.com, www.dr.com, www.sozcukitabevi.com,   www.odakitap.com ve diğer  birçok online sitede].

Ayrıca Ankara’nın önemli kitabevlerinden olan ‘Dost Kitabevi’ ile ‘Turhan Kitabevi’nde de mevcuttur. Bazı D&R mağazalarından da temin edilebilmektedir.

Anayurt Gazetesi: Erkan Bey, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yeni eserlerinizi merakla bekliyoruz.

 

Ben de sizlere teşekkür ediyor ve her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.

ÖNCEKİ HABER   SONRAKİ HABER
Türk konfeksiyon sektörü Fransa yolcusu
 
Salgın işlerinde etti
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Adem Yılmaz 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:33

Mete Han ve Attila'nın tarihini merak ediyordum. Bu alanda pek kitap da bulamamıştım. Erkan hocanın kitaplarını aldım ve okudum. Çok beğendim. Türklerin ilk zamanları ile ilgili çok değerli bilgiler edindim. Okumanızı öneririm.

Yorumu oyla      0      0  
Hasan öztürk 11 Şubat 2020 Salı 22:52

Kitapları okudum, Türklerin ilk zamanları ile ilgili çok derli toplu bilgiler var. Kesinlikle Okunması gereken kitaplar

Yorumu oyla      0      0  
Huseyin 11 Şubat 2020 Salı 22:01

Her gencin mutlaka okuması gereken bir kitap. Tavsiye olunur.

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Son 24 saatte 21 can kaybı, bin 243 yeni vakaTürkiye
Son 24 saatte 21 can kaybı, bin 243 yeni vaka
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 824 milyon dolar olduEkonomi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 824 milyon dolar oldu
Selçuk'tan eğitim için Kovid-19'la mücadele çağrısıTürkiye
Selçuk'tan eğitim için Kovid-19'la mücadele çağrısı
Erdoğan: Oruç Reis'e saldıran bedelini öderSiyaset
Erdoğan: Oruç Reis'e saldıran bedelini öder
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştıSpor
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı
ÖSYM sınav başvurularında HES kodu isteyecekTürkiye
ÖSYM sınav başvurularında HES kodu isteyecek
Üniversiteler 1 Ekim'den sonra açılacakTürkiye
Üniversiteler 1 Ekim'den sonra açılacak
Trump İsrail-BAE anlaşmasını duyurduDünya
Trump İsrail-BAE anlaşmasını duyurdu
CHP'den Muharrem İnce'nin iddialarına yanıtSiyaset
CHP'den Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt
Cami dernekleri imamların amiri değildirTürkiye
Cami dernekleri imamların amiri değildir
Anayurt Gazetesi
KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri