İnsanlık için üç büyük tehlike (44)

4 Mayıs 2011 Çarşamba   16:51

Bu tehlikeler küçümsenir ve dikkate alınmazsa insanlık büyük acılar içinde yaşayacaktır. Bunlar …

 

1- İNSANIN VE İNSANLIĞIN

 

MADDİLEŞMESİ:

Çağımız toplumları, dolayısı ile çağımız insanı, bilim ve teknoloji alanındaki çok büyük ilerleme göstermelerine karşın, insanlık veya insancıl duygular akıl almaz bir gerileme içine girmiştir.

Bütün dikkatler ve yaşam koşullarımız bilimin ve teknolojinin sağladığı nimetlere, kolaylıklara odaklandığından insanı insan yapan, onun gerçek değerlerini oluşturan insancıl duygularının gittikçe yok olması, dejenere olması dikkatlerden kaçmıştır, kaçmaktadır. Bunun içinde bunların üzerinde durulmamaktadır. Bu durumun oluşmasında en büyük etken de, maddiyat ve maneviyat veya bilim ve din zıtlaşması, uyuşmazlığı diyebiliriz. Daha doğrusu bu ikili arasında bir zıtlaşma, uyuşmazlık olmadığı halde, onların zıtlık ve uyuşmazlık içine sokulması bilimin ve insanlığın en büyük yanılgısı, en büyük yanlışı olmuştur.

 

Bilim ve teknoloji yapısal olarak maddiyattan, insanoğlu da maddiyat ve maneviyat denilen iki yapıdan oluşmaktadır. İnsanı, insanî duygularla insancıl yapan özellik, maddiyat ve meneviyatın insan bünyesinde birbirini tamamlayacak bir şekilde varlığını koruması ve sürdürmesi ile mümkündür. Oysa bilim ve teknoloji insana ve yaşamına öylesine egemen oldu ve onu öylesine etkisi altına aldı ki, insanın yapısındaki manevi denilen duygu ve inançları maddileştirdi, maddi duygulara dönüştürdü. Öylesine ki, insan, yaşamında her şey maddi varlık, maddi değerler içinde ölçülüp değerlendirilmeye başlandı.

 

Örneğin, çocukların anne-babalarına karşı yaşam boyu duymaları gereken sevgi duygusu anneler günü, babalar gününe dönüştürülerek, annesi-babası olmayan kişilerin duyacakları eziklik duyguları dikkate alınmadan, senede bir güne indirgendi. O kutlamada kapitalizmin etkisiyle sevgi duygusu günü olmaktan çıkarılıp, tamamen maddi gösteriş yarışına, yani bir ticaret metası haline dönüştürüldü. Öylesine ki o gün anne-babasına en pahalı hediyeyi alan kişi, anne-babasına sevgisini o oranda belirtmiş, ispatlamış görünüyor.

 

Örneğin, bütün alemi birbirine bağlayan en kuvvetli bağ sevgi duygusudur. Fakat maddeci düşünce, insanları, hayvanları hatta bitkiler alemini kapsayan, kucaklayan sevgi duygusunu “sevgi günü” değil “sevgililer gününe” dönüştürdü.

 

Evreni kapsayan, kapsaması gereken o evrensel sevgi duygusunu bireyselleştirerek, evrensel sevgi değil, cinselliğe dayanan bir sevgi haline getirdi ve bu durum da ticaret metası haline dönüştürüldü. Bu durumda, sevgilisi olmayan gençleri kompleksler içine iterek onları bir sevgili bulmaya yöneltmiş teşvik etmiştir. Bunun sonucunda birçok yanlışlar ve çirkin olayların oluşmasına neden olunmuştur.

Kısacası, insanlardaki o güzelim evrensel sevgi duygusu bireyselliğe ve ticarete dönüştürüldü. Böylece maddiyattan, cinsellikten uzak olan sevgi duygusu her bakımdan maddeleştirildi.

 

Gelin, kendimize soralım ve cevabını arayalım. İnsanlardaki “evrensel sevgiyi” neden bireyselliğe, daha başka bir deyişle, içinde seks duygusunun egemen olduğu “sevgililer gününe” dönüştürüldü. Bundaki amaç nedir?

 

Kısacası, insanı insan yapan bütün insancıl duygular maddileştirilmekte, manevi duygular törpülenerek yok edilmekte ve insan bütün manevi değerlerden, inançlardan uzaklaştırılmaktadır.

 

İnsanın ve insanlığın sağlıklı, başarılı ve mutlu olması için yapısında var olan maddi ve manevi değerlerin birbiriyle bağlantısı ve uyum oranı, düzeyi ne olmalıdır?

Bu iki varlığın birlikteliğini bir ticarî ortaklığa benzetirsek, bize göre, manevi değer ve inançları bu ortaklıktaki payı en az yüzde 51, en fazla da yüzde 60 civarında olmalıdır. yani biri diğerini aşırı hakimiyeti ile etkisiz hale getirmemelidir.

Yaşamda maddi ve manevi değerlerin birbirini etkilemesini dikkate aldığımızda, maddi değerlerin manevi değerleri yıprattığı, hatta yok ettiğini, buna karşılık manevi değerlerin maddi değerleri değiştirmeyip tam aksine ona değer kazandırdığını görüyoruz.

 

Yani, açık bir deyimle, insanın yapısında ve dolayısı ile sosyal yaşamında vazgeçilmez değerler olan maddi ve manevi değerlerin varlığını, birbirleriyle uyumluluğunu korumalıyız ve biz ancak bu iki değerin uyumluluğu ile değer kazanır, başarılı ve mutlu olabiliriz.

İnsanın ve insanlığın içine sürüklendiği büyük tehlikelerden birincisi, varlığındaki maddi ve manevi değerlerinin uyumsuzluğu ve çatışmasıdır.

 

2- SUNÎ BESLENME:

 

İnsanın ve insanlığın içine sürüklendiği büyük tehlikelerden biri de bozuk beslenmesidir. Daha açık deyişle sunî gübre, hormonla elde edilen gıdalarla beslenmesidir. Nüfusun artması ve tarım alanlarının azalması sonucu insanların beslenmesi için haklı ve zorunlu gibi görünen, gerçekte ise insanın temel yapısını bozan ve dejenere eden beslenme yöntemine geçilmiştir. İnsanların beslenmesi için gerekli olan gıda ürünlerini, özellikle tarım ve hayvan ürünlerinin yetiştirilmesinde suni gübre, suni yem ve hormonlama usullerine baş vurulmuştur.

 

Bu sunî yollarda yapılan beslenme ve üretim tarım ve hayvan ürünlerinin genetik ve DNA yapılarında da bozulmaya neden olmuştur. Tarım ve hayvansal ürünlerin hücresel yapılarındaki bu bozulma, insan yapısını oluşturan hücre yapısının da bozulmasında etkili rol oynamaktadır.

 

Daha açık bir deyişle sunî gübre, sunî yemlerle ve hormonlarla yetiştirilen gıda maddelerinin oluşum esnasında hücrelerinin doğal yapısındaki DNA’larında ve genetik yapılarında değişime, bozulmaya ve dejenere oluşumlara neden olmaktadır. Genetik ve DNA yapılarımız içindeki şifreler herkesin kendine özgü şifrelerdir ve bu şifreler bizim irade, karakter, kişilik denilen benzeri değerlerimizi oluşturmaktadır.

 

 Yani, hücresel yapımızın içindeki, bizi biz yapan DNA ve genetik şifrelerin değişmesi, bozulması dejenere olması bizim beden yapımızla birlikte karakter dediğimiz irade, kişilik gibi özelliklerimizin de bozulmasına neden olmaktadır. Hücre yapımızın doğal yapısındaki bozulma ve dejenere olma ne yönde ise, bizde de o özellikler egemen olmaya başlar. En başta görülen olumsuz etkiler, irade ve kişilik zayıflamasıdır. Çünkü, biyoloji ve tıp biliminde de bilimsel olarak bilinmektedir ki, insan yapısını oluşturan hücreler belirli zaman içinde tamamen yenileşmektedir. İşte hücrelerin kendi kendilerini yenileştirme dönemi o hücrelerin yapıları için hassas dönemlerdir.

 

Çünkü, hücrelerin yenilenmesinde en etkin rol oynayan aldığımız gıdalarımızdır. Yani hücrelerin oluşmasında aldığımız besin maddelerinin büyük etkinliği vardır. hücrelerimiz aldığımız besinlerle kendilerini oluşturmakta ve yenilemektedir. Aldığımız gıdalarla bedenimiz kendisini oluşturmakta ve yenilemektedir.

 

Yani, aldığımız gıdalarla bedenimizi besliyoruz ve bu besinlerin etkisiyle de bedenimiz oluşup gelişmektedir.

 

Beden yapımızdaki hücre yenileşmesinde aldığımız gıdalar ne kadar doğalsa hücre yapımız da o oranla doğal yapısıyla yenileşmektedir. Aldığımız gıdalar ne kadar doğal olmayıp suni, hormonlu gıdalar ise yenilenen hücrelerimiz de bu suni gıdalardan etkilenerek doğal yapı ve özelliklerini kaybetmektedir. Bu kaybediş hücrenin dış yapısı ve görüntüsünde değil, hücrenin DNA’sı ve genetik yapısı dediğimiz iç yapılar üzerinde olumsuz şekilde etkisini göstermektedir.

Beden yapımızdaki hücre yenileşmesinde aldığımız gıdalar ne kadar doğalsa hücre yapımız da o oranda doğal yapısıyla yenileşmektedir.

 

Aldığımız gıdalar ne kadar doğal olmayıp sunî, hormonlu gıdalar ise yenilenen hücrelerimiz de bu sunî gıdalardan etkilenerek doğal yapı ve özelliklerini kaybetmektedir. Bu kaybediş hücrenin dış yapısı ve görüntüsünde değil, hücrenin DNA’sı ve genetik yapısı dediğimiz iç yapılar üzerinde olumsuz şekilde etkisini göstermektedir.

 

Devamı YarınSayfa Adresi: http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Insanlik-icin-uc-buyuk-tehlike-44-/351017