Almanya Notları...

27 Temmuz 2012 Cuma   13:20

Uluslararası Anadolu Kültür ve Sanat Derneği (ANKÜSAD)’ın, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA)nın dâveti üzerine, Hamburg ve Berlin’de mütereken düzenledikleri “Dostluk Köprüsü” Projesi bünyesinde yer alan seminer ve konserler, 14-25 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 1993’ten beri Türkiye’de ve Avrupa’da, değişik yer ve zamanlarda icra edilen Dostluk Köprüsü Projesi, diğerine uzak olan birçok farklı inanışları, hayat tarzlarını, deneyimleri, kültür birliği halinde yaşamayı sağlamakta, ayrıca bir yandan orijinallikleri korumayı, diğer yandan da hoşgörü ve dostluk ikliminin yaşanmasını hedeflemektedir.

ANKÜSAD adına Başkan Necati Yılmazkaya ve Proje Koordinatörü Hukukçu Selma Erdem’le, konuşmacı olarak bendenizin birlikte katılığımız etkinliğin ilk ayağı, dört gün Hamburg, ikinci ayağı da 6 gün Berlin olarak tesbit edilmiş, bu iki büyükkentte icra olunan Semâ Âyini, Mevlevî Sohbetleri, Seminer ve Konserler, özellikle Türklerle, Mevlâna ve Mevlevîliğe ilgi duyan Almanlar tafarından ilgiyle izlenmiştir.

Etkinliğin düzenlenmesi ve icrası boyunca, son derece azim ve başarılı bir performans gösteren TÜMATA Başkanı ve Müzik Terapi Uzmanı Dr.Rahmi Oruç Güvenç ile, yine Müzik ve At Terapi Uzmanı Andrea Azize Güvenç, ses ve kukla sanatçısı Tatjana ve Stephanie Hanımefendilere, takdir ve hayranlığımızı, buradan da ifade etmek istiyorum…O arada İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ud Sanatçısı ve bestekâr Osman Nuri Özpekel’le, Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Necati Yılmazkaya’nın İslâm Tasavvufundan ilâhiler ve Türk sanat müziğinden sunduğu birbiriden güzel eserler, dinleyenleri coşturmuş, âdeta büyülemişti…

Toplam nüfusu 3 milyon 700 bin olan Almanya’nın başkenti Berlin’de, 243 bin Türk soydaşımız yaşamaktadır. Bunlardan 90 bin kişi Almanya vatandaşlığına geçmiştir. Almanya’nın ilgili makamları, resmî kayıtlarına bu 90 bin kişi ile birlikte, 18 yaşından küçükleri almadığı için, Berlinde yaşayan Türklerin sayısını 110 bin civarında göstermektedir.

T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, 2011 yılında göreve başladığından itibaren, 16 eyaletten teşekkül eden Almanya’da, gece gündüz demeden, ülkemizle Almanya devleti arasındaki siyasî ve ekonomik ilişkileri, büyük bir vukufiyet ve liyakatla yürütmektedir. Büyük Elçiliğimiz için, Berlin’in en mûtena bölgesinde yeni inşa edilen modern binanın, 2012 yılı 29 Ekim’inde hizmete açılması için, yoğun bir gayret sarfedilmektedir.

Yine aynı şekilde, Hamburg ve Berlin Başkonsolosluklarmızın da, oradaki soydaşlarımızın pasaport ve vize işlemleriyle birlikte, her türlü kültürel ve sosyal sorunlarıyla yakından ilgilendiğini, ele alınan konuların güvenilir ve hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını sevinçle müşahade ettik. T.C. Berlin Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hasan Hayri Yaşar’dan edindiğimiz bilgiye gore; Berlin’de İranlıların ve Arapların yaptırdığı ibadethanelerden başka, resmî kayıtlara gore,Türklere ait 24 cami ve mescit bulunmaktadır. Türkler, günün beş vaktinde ve özellikle Cuma ve diğer dinî günlerde, bu kutsal mekanlarda bir araya gelerek, ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmektedir.

Gerçi, bir kısım Irkçı Almanların, zaman zaman Türk kuruluşlarını tehdit ediyor olmalarını ve Şehitlik Camii’ni 7 kere kundakladıklarını biliyoruz. Hatta iki ay once, 21 yaşında Burak Bektaş adındaki bir gencimiz öldürülmüş, katil halen yakalanamamıştır. Buna rağmen, Alman Hükûmeti’nin, soydaşlarımızın yoğunca yaşadığı bölgelerde sıkı güvenlik tedbirleri alıyor olduğu yolundaki beyanlarına inanmak istiyoruz…

Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB)’in, mülkiyeti kendine ait olan ve bir külliye diyebileceğimiz muhteşem binasında; Din Hizmetleri Ataşeliği, Yönetim Odası, Cami, Spor, Musikî ve sohbet salonları ile, kültür, dil ve dinî konularda kursların düzenlendiği bölümler, öğrenciler için yatakhane ve konukevi de yer almaktadır.

DEVAMI YARINSayfa Adresi: http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Almanya-Notlari-/411601