Bürokratlar talimatsız iş yapamıyor

4 Ağustos 2019 Pazar   15:00

Salih KAPLAN

ANKARA (Anayurt) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin performansı ve aksayan yönleri üzerine politika notu yayımladı. Yeni sistemin en önemli yapısal sorununun sistemdeki yetki-sorumluluk haritasının netleşmemesi olduğunu belirten notta, “Önemli konularda sorumluluk almaktan çekinen bürokratlar, merkezi otoriteden doğrudan talimat almadan iş yapmaz hale geldi” denildi.

TEPAV’ın Hukuk Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Levent Gönenç, kaleme aldığı politika notunda, Haziran ayında ilk yılını geride bırakan hükümet sisteminin hazırlanırken devlet makinasının her parçasının gözden geçirilmesi ve yeniden tanımlanması gerektiğini ancak böyle bir çalışmanın yapılmadığını dile getirdi. Yeni sistemi “hazırlıksız reform” olarak tanımlayan Gönenç, “Yürürlüğe girmesinden bu yana bir yıl geçmiş olmasına rağmen, olumsuz etkilerini şimdiden göstermeye başladığı söylenebilir. Bu eksiklik, sistemde ortaya çıkan bir takım yapısal kusurların asıl sebebi gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin en önemli yapısal sorununun sistemdeki yetki-sorumluluk haritasının netleşmemesi olduğunu belirten Gönenç, politika notunda “Zincirin hangi aşamasında kimin yetkili olduğu, hangi konunun kimin görev alanına girdiği, hatta pek çok durumda imza yetkisinin kime ait olduğu açık bir biçimde tanımlanmış olmadığından, özellikle önemli konularda sorumluluk almaktan çekinen bürokratlar, merkezi otoriteden doğrudan talimat almadan iş yapmaz hale geldi. Bu durum, hem bürokrasinin işleyişini yavaşlatıyor, hem de Cumhurbaşkanı’nın iş yükünü artırıyor” ifadelerine yer verdi.

“ELMA AĞACINA ARMUT AŞISI”

Başkanlık sisteminin yetki-sorumluluk haritasının sağlıklı bir biçimde oluşturulmadığı için sistemde bir odaklanma sorununun yaşandığını dile getiren Gönenç, özellikle aynı konunun farklı birimler tarafında çalışıldığında bürokratik bir dağınıklığın meydana geldiğini belirterek, “Parlamenter sistem şemasına uygun olarak tasarlanmış bakanlık yapılarının yeni sistemde hemen hemen aynen muhafaza edilmesi, sistemle uyumlu olmayan bir işleyişin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Deyim yerindeyse, elma ağacına yapılan armut aşısının tutması bekleniyor” dedi.

TOPLUMDAN KOPMAYA NEDEN OLDU

Hak ve menfaat sahibi kişi ve grupların merkezi otoriteye ulaşma imkanının oldukça sınırlı kaldığını ve parlamenter sistemde toplum ve devlet arasında köprü vazifesi gören bakanların ve milletvekillerinin yeni hükümet sisteminde karşılığının olmadığını dile getiren Dr. Gönenç, merkezi otorite ile geniş toplum kesimleri arasında bir kopukluğun ortaya çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işleyişine ilişkin problemleri de dile getiren Gönenç, sistemin yeni olmasından kaynaklanan problemlerin çözülmemesi durumunda kalıcı hale gelebileceği uyarısını yaparak Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan kurullar ve ofisler arasında ciddi bir koordinasyonsuzluk yaşandığına dikkat çekti.

KARARNAMELER YASAMA ROLÜNÜ ÇALDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) yasama rolünü çaldığını vurgulayan Gönenç, politika notunda “Sık sık değiştirilen ve hemen her hafta bir yenisi çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, TBMM’nin yasama yetkisini zafiyete uğratmakla kalmıyor, gerekçesiz ve müzakeresiz hazırlandıkları için hukuk devletinin bel kemiği sayılan hukuki belirlilik ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerini de zedeliyor” ifadelerine yer verdi.Sayfa Adresi: http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Burokratlar-talimatsiz-is-yapamiyor/690947