MİT tırlarının durdurulması FETÖ organizasyonu

11 Eylül 2019 Çarşamba   13:01

Ankara

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçlarından, aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski özel yetkili savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman'ın da bulunduğu sanıkların hapis cezasına çarptırıldığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararını tamamladı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararı bin 320 sayfadan oluştu.

Gerekçeli kararda, devlet dıs?ı silahlı akto?rlerin su?rekli ve sistematik silahlı saldırılarına maruz kalan Tu?rkiye'nin, sınırlarını, vatandas?larını, bekasını korumak ic?in Suriye'nin kuzeyinde O?zgu?r Suriye Ordusu (O?SO) ile birlikte gerc?ekles?tirdig?i askeri operasyonlarda uluslararası hukuk ac?ısından mes?ru savunma hakkını kullandıg?ının açık olduğu belirtildi.

Suriye ic? savas?ının etkilerine dog?rudan muhatap olan Tu?rkiye'nin 2013'ten bu yana u?lke genelinde meydana gelen tero?r saldırıları sonucunda, gu?ney sınırlarını tero?rist faaliyetlerden ve saldırılardan korumayı, Suriye topraklarının bo?lu?nmesini, parc?alanmasını o?nlemeyi hedeflediği aktarılan gerekçede, sınır bo?lgesinde PYD'nin koridor ac?masına engel olmak amacıyla O?SO ile beraber Suriye'nin kuzeyinde savunma odaklı faaliyetler yu?ru?tüldüğü ifade edildi.

Gerekçeli kararda, nihai amacı anayasal düzeni değiştirmek olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaşanan bu su?rec?te o?zellikle ac?ık mu?cadele ic?ine girdig?i, hu?kümetin uluslararası arenada zor duruma du?s?mesi ic?in yürütülen faaliyetleri des?ifre etme kararı aldıg?ı bildirildi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 21 Ocak 2014'te Aydınlık gazetesinde "İşte tırdaki cephane" başlıklı haberin yayımlandığı hatırlatılan gerekçede, gazetenin internet sitesinde ise "Aydınlık Mühimmatın Fotoğrafına Ulaştı: Boru Değil Top Mermisi" başlıklı haberin bulunduğu aktarıldı.

Gerekçede, Cumhuriyet gazetesinde 29 Mayıs 2015'te Can Dündar tarafından yapılan "I?s?te Erdog?an'ın yok dedig?i silahlar" bas?lıklı haber ile 12 Haziran 2015'te Erdem Gu?l tarafından yapılan "Erdog?an'ın 'var ya da yok' dedig?i MI?T tırlarındaki silahlar jandarmada tescillendi. Jandarma 'var' dedi" bas?lıklı haberin yayımlandığı, her iki haberde de tırlarda bulunduğu iddia edilen silah ve mühimmatın fotoğraflarına yer verildiği anlatıldı.

MİT tırlarının durdurulmasının olağan bir adli soruşturma işlemi değil, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğuna dikkat çekilen gerekçede, hükümetin ve MİT'in faaliyetlerini hedef alan olayın bireysel hareket eden kişilerce gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, bir örgütün faaliyeti kapsamında mensuplarınca gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

"Planlı biçimde icra edildi"

Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ mensubu olduğu somut delilerle kanıtlananlar tarafından planlı biçimde icra edildiğine işaret edildi.

FETÖ'nün, mensuplarınca işgal edilen kamu pozisyonlarının sağladığı yetki ve imkanları suistimal ettiğine dikkati çekilen gerekçede, bu çerçevede örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiğine değinildi.

MİT tırlarının durdurulmasında faillerin tamamına yakınının istihbaratçı, özel yetkili savcı olduğu bildirilen gerekçede, FETÖ'nün bu kadrolardaki gücünden istifade ederek olayı planladığı ve icra ettiği aktarıldı.

"MİT tırlarının durdurulmasının, FETÖ'nün planlı bir o?rgu?tsel organizasyonu oldug?unun kabulu? zarurettir." tespitine yer verilen gerekçede, bu nedenlerle hakkında mahkumiyet kararı verilen ve organizasyon ic?inde yer alan sanıkların, maddi gerc?ekle bag?das?mayan, inkara dayanan ve cezadan kurtulmaya yo?nelen savunmalarına itibar edilmeyeceği vurgulandı.

"Doğrudan hükümet ve MİT hedef alındı"

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da benimsenen, istikrar kazanmıs? yargısal ic?tihadlara go?re, silahlı o?rgu?te u?yelik suc?unun olus?abilmesi ic?in o?rgu?tle organik bag? kurulması ve kural olarak su?reklilik, c?es?itlilik ve yog?unluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması şartlarının arandığı hatırlatılan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Farklı vilayetlerde ayrı ayrı kurumların yetki ve imkanlarının senkronize ve is?levsel bic?imde kullanılması suretiyle icra olunan ve dog?rudan Türkiye Cumhuriyeti Hu?kümetini ve MI?T'i hedef alan, mahiyeti, icra s?ekli, o?rgu?tu?n amacına yaptıg?ı hizmet ve katkı ile dog?urdug?u sonuc?lar itibarıyla bireysel hareket eden kis?ilerce gerc?ekles?tirilmesi mu?mku?n bulunmayan, ancak bir o?rgu?tu?n faaliyeti kapsamında mensupları tarafından gerc?ekles?tirilebilen, birc?ok asıl faillerinin FETO?/PDY tero?r o?rgu?tu? mensubu oldug?u somut delillerle kanıtlanan, planlı bir bic?imde icra edilen olayla ilgili olarak, organizasyon ic?inde yer alan sanıkların FETO?/PDY silahlı tero?r o?rgu?tu? u?yesi oldug?u kabul edilecektir."Sayfa Adresi: http://www.anayurtgazetesi.com/haber/MIT-tirlarinin-durdurulmasi-FETO-organizasyonu/692106