Kovid-19 kadın ve erkekleri farklı etkiliyor

9 Nisan 2020 Perşembe   14:18


 

Özgür GÜVENÇ

 

İSTANBUL(Anayurt)- Kovid -19’un sadece bir sağlık tehdidi olmadığını belirten Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), salgın halindeki virüsün, toplumun tüm kesimleri ve ekonomiler için tehdit oluşturduğunu ancak, ücretli ya da ücretsiz tüm bakım işlerinin merkezinde olan kadınları daha fazla ve derinden etkilediğine dikkatleri çekti.

Bütün dünyada kadın ve erkekleri farklı şekillerde etkileyen Korona virüsünün (Kovid-19) salgın hastalıklar, kadın ve kız çocuklarına yönelik mevcut eşitsizlikleri artırdığı, engelliler, yoksullar gibi kırılgan gruplara yönelik dolaylı ve doğrudan yapılan ayrımcılıkları daha görünür hale getirdiği tespit edildi. Sağlık çalışanı kadınlara yönelik eşitsizliklerin artabilirliğine dikkatler çekilirken; Kadınların, sağlık profesyonelleri, toplum gönüllüleri, bilim insanları olarak salgınla mücadelede çok önemli yeri vardır. Kadınlar tüm dünyada, sağlık ve sosyal hizmet sektörlerindeki işgücünün %70’ini oluşturuyor. Türkiye’de ise hemşirelerin %70’i, ebelerin %100’ü, doktorların ise yarısını kadınlar oluşturuyor. Kriz dönemlerinde sağlık sektörünün üzerine binen yükten kadınlar orantısız olarak etkilenebiliyor bilgileri paylaşıldı.

EV VE BAKIM İŞLERİ KADINDA
Bakım yükünün kadınların üzerinde olduğunun saptandığı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) incelemesinde; Dünya genelinde ev ve bakım işlerini kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha fazla üstleniyor. Türkiye’de ise bu sayı neredeyse 5 kata ulaşıyor. Kovid-19 salgını sebebiyle ailelerin evde kalması kadınların üstlendikleri ev ve bakım işini daha da artıyor. Diğer yandan evden çalışan kadınlar hem iş hem bakım yükünü aynı anda yürütmeye çalışıyorlar. Bu durum çalışma saatlerini artırmış oluyor deniliyor.

Ailelerin durumlarının da araştırılmasına yer verilen çalışmaya sonuçları ise şu şekilde; Uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birçok çalışan anne ve babanın çocuk bakımı sorumluluğu artıyor ve çocuk bakım işleri çoğunlukla kadınlara bırakılıyor. Gündüz bakım evlerinin kapanmasıyla birçok çocuğun bakım sorumluluğu, ebeveynlerin çalışmak zorunda olduğu durumlarda, risk grubu içinde olan büyükannelere veriliyor.

KADINLARA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARTIYOR
BM Kadın Birimi’nin 2019 yılında yayınladığı “Değişen Dünyada Aile” raporuna göre, 2017 yılında işlenen kadın cinayetlerinin %58’inde kadınlar aile üyeleri tarafından öldürüldü. Bu da her yıl 50.000 kadının ve her gün 137 kadının öldürüldüğü anlamına geliyor. Aynı rapor, 2018 yılında 15-49 yaş arasındaki kadınların %18’inin eşi ya da partneri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığını, dünyadaki kadınların %30’unun eşi ya da partneri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz bırakıldığını ortaya koyuyor.

İçinde bulunduğumuz kriz durumlarında ise halihazırda küresel bir sorun olan kadınlara yönelik şiddet artıyor. Salgın sebebi ile aileler evde daha fazla birlikte vakit geçiriyor, sosyal ve ekonomik güvensizlikler, gerginliklerin artmasına sebep oluyor. Buna bağlı olarak aile içi şiddet ve cinsel istismar artış gösteriyor. Bunun yanı sıra, toplumun büyük bir bölümünün evde olduğu sürede dış dünya ile kurduğu dijital ilişkilenme, siber şiddetin artmasına ve özellikle genç kadınların daha fazla siber şiddete maruz kalmasına sebep oluyor.

KADINLARIN KRİZDE DURUMU ROLÜ
Türkiye’de çalışan kadınların %42,2’si temizlik, çocuk bakımı gibi güvencesiz işlerde çalışıyor. Kriz zamanlarında gelirlerini ilk kaybedenler güvencesiz çalışan kadınlar oluyor ve herhangi bir sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer almadıkları için işsizlik yardımlarından faydalanmalılar.

 

 Sayfa Adresi: http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Kovid-19-kadin-ve-erkekleri-farkli-etkiliyor/700115